Logo
  Postboks 6045 Postterminalen, 5892 Bergen.
Tlf. 55 30 18 80 • Fax: 55 32 03 56
forlag@bodoni.no
Giro: 7874.06.02410

 

Boktinging frå Norsk Bokreidingslag

Romanar og forteljingar

Gjev upp tal på eksemplar og trykk deretter på "Sett på tingingssetel" nederst på siden. Vær merksam på at nokre titlar finst både hefta og i band.

Forfatter/tittel

Sidetal

�r

Hefta

Tal eksemplar

I band

Tal eksemplar

Sigurd Sandvik
Stølsguten.

88

1999

160,-

 

 

Sigurd Sandvik
Litl-Ola. Barnebok med teikningar av Astrid Haugland

86

1993

145,-

 

 

Jostein Krokvik
Galgiholm. Roman.

121

1990

 

 

150,-

Ragnvald Vaage
På botnen. Roman.

131

1989

 

 

185,-

Jostein Krokvik
Rømlings fotefar. Ungdomsbok.

82

1988

100,-

 

 

Jostein Krokvik
Det andre romet. Novellesamling.

63

1987

95,-

 

 

Liney Jóhannesdóttir
Kvinnevegar. Roman. Umsett av Sigurd Sandvik.

80

1987

125,-

 

 

Åsmund Farestveit
Berserken og mor hans. Roman.

134

1986

 

 

135,-

Magnus Næsse
Straum og atterbera. Roman.

170

1986

 

 

150,-

Kormaks saga: Med jamførd islendsk og norsk tekst.
Umsett av Eigil Lehmann. Teikningar av Asbjørn Brekke.

162

1984

150,-

 

 

Åsmund Farestveit
Klårfjell. Roman.

175

1975

 

 

80,-

Ragnvald Vaage
Mannsemne. Forteljingar. Andre utg. Teikningar av Magnus Hardeland.

87

1974

 

 

75,-

Ludv. Jerdal
Heimlandet dreg. Roman.

151

1946

 

 

115,-

Jostein Krokvik
Det gåtefulle tårnhuset. Barne- og ungdomsbok.

68

 

 

 

130,-


Tilrettelagt av Norsk Bokreidingslag i samarbeid med Bodoni Hus