Logo
  Postboks 6045 Postterminalen, 5892 Bergen.
Tlf. 55 30 18 80 • Fax: 55 32 03 56
forlag@bodoni.no
Giro: 7874.06.02410

 

Boktinging frå Norsk Bokreidingslag

Målreising og måldyrking

Gjev upp tal på eksemplar og trykk deretter på "Sett på tingingssetel" nederst på siden. Vær merksam på at nokre titlar finst både hefta og i band.

Forfatter/tittel

Sidetal

�r

Hefta

Tal eksemplar

I band

Tal eksemplar

Ivar Aasen
A9- Namnesamlingar av Ivar Aasen (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset)

208

2006

150,-

 

 

Sigurd Sandvik
Tillegg II til Suldalsmålet

81

2002

125,-

 

 

Ivar Aasen
A8 - Målsamlingar 1862-1883 av Ivar Aasen (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar nes og Terje Aarset)

238

2002

150,-

 

 

Gustav Indrebø
Norsk Målsoga. Andre utgåva. (Studentpris: 248,-)

512

2001

 

 

348,-

Ivar Aasen
Målsamlingar 1855-61 av Ivar Aasen (A7). (Redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset)

290

2001

150,-

 

 

Ivar Aasen
Dansk-norsk Ordbog av Ivar Aasen (A10). (Redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset)

190

2000

150,-

 

 

Ivar Aasen
Målsamlingar 1851-54 av Ivar Aasen (A6). (Redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset)

296

1999

150,-

 

 

Jarle Bondevik og Oddvar Nes (red.)
Ivar Aasen-studiar (B1)

120

1998

190,-

 

 

Ivar Aasen
Målsamlingar frå Trondhjems og Tromsø stifter (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset)

200

1998

150,-

 

 

Ivar Aasen
Målsamlingar frå Christiansands og Agershuus stifter (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset)

112

1997

150,-

 

 

Sigurd Sandvik
Tillegg til Suldalsmålet

168

1996

125,-

 

 

Ivar Aasen
Målsamlingar frå Bergen Stift (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar nes og Terje Aarset)

297

1996

150,-

 

 

Jostein Krokvik
Norskrøtt skriftsmåls store fall

104

1995

130,-

 

 

Sigurd Sandvik
Skriv betre norsk!

87

1994

115,-

 

 

Ivar Aasen
Målsamlingar frå Sunnmøre (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset).

329

1994

230,-

 

 

Ivar Aasen
Sunnmørsgrammatikkane (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset).

175

1992

150,-

200,-

Jostein Krokvik
Mål og vanmæle

139

1991

160,-

 

 

Sigurd Sandvik
Suldalsmålet.

327

1991

150,-

 

 

Eigil Lehmann
Reise det som velt er.

82

1990

130,-

 

 

Gustav Indrebø
På norsk grunn.

109

1989

150,-

 

 

Jostein Krokvik
Kjettarord um norsk målakymi.

36

1985

50,-

 

 

Gustav Indrebø
Kva er målreising? Artiklar i utval.

220

1976

90,-

 

 

Ivar Aasen
Norsk Maalbunad. Samanstilling av norske ord etter umgrip og tyding. Andre utgåva.

231

1975

 

 

130,-

Nikolaus Gjelsvik
Von og veg. Norsk målføring. Andre utgåva.

246

1950

 

 

115,-


Tilrettelagt av Norsk Bokreidingslag i samarbeid med Bodoni Hus