Logo
  Postboks 6045 Postterminalen, 5892 Bergen.
Tlf. 55 30 18 80 • Fax: 55 32 03 56
forlag@bodoni.no
Giro: 7874.06.02410

 

Boktinging frå Norsk Bokreidingslag

Lyrikk

Gjev upp tal på eksemplar og trykk deretter på "Sett på tingingssetel" nederst på siden. Vær merksam på at nokre titlar finst både hefta og i band.

Forfatter/tittel

Sidetal

�r

Hefta

Tal eksemplar

I band

Tal eksemplar

Ragnvald Vaage
Dikt i samling

392

2021

 

 

298,-

Edvard Alme
Shakespeare-sonnettor

 

2018

100,-

 

 

Aasmund Olavsson Vinje
Dikt med melodiar av Edvard Grieg

124

2018

160,-

 

 

Eigil Lehmann
Dikt i utval

 

2007

 

 

150,-

Jostein Krokvik
Klokkevisaren

 

2007

150,-

 

 

Aslaug Låstad Lygre
Dikt i samling

279

2005

 

 

248,-

Olav Nygard
Dikt i samling

216

2004

 

 

198,-

Martin Votlo
Viljande tankar

56

2003

130,-

 

 

Martin Votlo
Villmarkstonar, lyrikksamling.

56

2001

130,-

 

 

Jostein Krokvik
Luftspeglingars brotstykke

69

1994

115,-

 

 

Sigrid Omland Hansteen
Idyllar i ei ulvetid

86

1993

130,-

 

 

Gudlaug Nedrelid
I ulvekjeften.

64

1992

110,-

 

 

Eigil Lehmann
Ettirrakstur.

141

1990

150,-

 

 

Alv Askeland
Kyrkjeljod. Salmar.

161

1988

115,-

 

 

Odd L. Kløve
Innbjoding

72

1986

80,-

 

 

Olav Nygard
Dikt i samling. 100-års minneutgåva med etterord av Conrad Clausen.

206

1984

 

 

145,-

Eigil Lehmann
Atturljóm.

111

1983

130,-

 

 

Olav Lavik
Audslegt rop mot bratt fjell.

61

1983

115,-

 

 

Eigil Lehmann
Lilja i dal.

76

1981

120,-

 

 

Sturla Brørs
Det norske.

69

1979

65,-

 

 

Annanias Skorpen
Takkesongar for heim og høgtid.

56

1979

45,-

 

 

Olav Lavik
Enno skin so skir ei stjerne.

67

1979

100,-

 

 

Olav Lavik
Strofer frå Strilelandet.

67

1976

100,-

 

 

Byron-kvæde
Umsett av Edvard Alme.

59

1920

30,-

 

 


Tilrettelagt av Norsk Bokreidingslag i samarbeid med Bodoni Hus