Logo
  Postboks 6045 Postterminalen, 5892 Bergen.
Tlf. 55 30 18 80 • Fax: 55 32 03 56
forlag@bodoni.no
Giro: 7874.06.02410

 

Boktinging frå Norsk Bokreidingslag

Kultursoga

Gjev upp tal på eksemplar og trykk deretter på "Sett på tingingssetel" nederst på siden. Vær merksam på at nokre titlar finst både hefta og i band.

Forfatter/tittel

Sidetal

�r

Hefta

Tal eksemplar

I band

Tal eksemplar

Helge Sandøy, Tom Rendall, Verlyn Anderson, Peter Hallaråker, Endre Brunstad
Norsk språk og kultur i Vesterveg

86

2006

100,-

 

 

Jostein Krokvik
Henrik Krohn - Vestmannalagsreisaren og målreisaren

248

2002

 

 

318,-

Skriftstyre Jon Askeland/Jo Gjerstad
Det er landet og soga som dreg. Minneskrift Conrad Clausen

256

2002

250,-

 

 

Oskar Vistdal
Georg Sauerwein - européar og døl.

574

2000

 

 

298,-

Gunstein Akselberg og Jarle Bondevik (red.)
Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes.

280

1998

275,-

 

 

Alv Askeland
Folkesuvereniteten, Stortinget og Grunnlovi

96

1997

135,-

 

 

Jostein Krokvik
Ivar Aasen - sosial frigjerar og nasjonal målreisar

272

1996

 

 

150,-

Haldor O. Oppedal
Hardingar på sjøen

358

1995

 

 

290,-

Inger Indrebø Eidissen
Gustav Indrebø - ei livsskildring.

255

1993

 

 

230,-

Jostein Krokvik
Ny Hungrvekja og Jan Prahl.

168

1993

160,-

 

 

Andreas Leiro
Rundsko og kvite leistar. Folkeminne fra Modalen.

60

1992

130,-

 

 

Olav Sande
Segner frå Sogn.

427

1992

 

 

250,-

Jarle Bondevik og Andreas Bjørum (red.)
Djup fjord og høg himmel. Festskrift til Anders Ohnstad.

202

1991

200,-

 

 

Einar Ullestad
Folk til fjells.

97

1989

115,-

 

 

Bjarne Bratteteig
Aanebjør.

83

1989

150,-

 

 

Conrad Clausen
Festskrift til Ludv. Jerdal.

224

1988

 

 

195,-

Ingebjørg Sandstaa Sandvin
Mormor fortel um tvillingane.

98

1988

 

 

110,-

Sigurd Sandvik
Menneskelivet. Grundtvig i Norsk Målbunad.

83

1988

75,-

 

 

Halldor O. Opedal
Makter og menneske XVII.

176

1988

140,-

 

 

Halldor O. Opedal
Makter og menneske XVI.

174

1987

140,-

 

 

Halldor O. Opedal
Makter og menneske XV.

212

1986

140,-

 

 

Ingebjørg Sandstaa Sandvin
Frå Hardanger til Stavanger. Teikningar av Leif-Harald Forthun.

89

1986

100,-

 

 

Alfred Andersen
Saltsild og salmevers.

71

1985

80,-

95,-

Ingebjørg Sandstaa Sandvin
Kvar dag er ei gåva. Teikningar av Leif-Harald Forthun.

135

1985

 

 

100,-

Egil Henrik Lehmann
Helseråd for kvardagen.

53

1985

50,-

 

 

Halldor O. Opedal
Makter og menneske XIII.

172

1985

140,-

 

 

Halldor O. Opedal
Makter og menneske XIV.

189

1985

140,-

 

 

Ingebjørg Sandstaa Sandvin
På eigne bein. Teikningar av Leif-Harald Forthun.

163

1984

100,-

 

 

Eivind Vågslid
Stadnamntydingar IV.

112

1984

65,-

 

 

Halldor O. Opedal
Makter og menneske XII. Folkeminne frå Hardanger.

198

1984

140,-

 

 

Alfred Andersen
Ung på fiske.

71

1983

80,-

 

 

Conrad Clausen
Ei bok um Olaf Hanssen.

115

1983

80,-

 

 

Conrad Clausen (red.)
Festskrift til Knut Horvei.

128

1983

100,-

 

 

Ludv. Jerdal
Grundtvig og folkehøgskulen i dag.

150

1983

 

 

130,-

Sigurd Sandvik
Kjærleik og livssyn. Grundtvig i ungdoms år.

52

1983

48,-

 

 

Ingebjørg Sandstaa Sandvin
Barndomsminne frå Hardanger. Teikningar av Leif-Harald Forthun.

157

1982

 

 

150,-

Halldor O. Opedal
I skuggen av Hardangarjøkulen. Simadalen og Sysendalen.

181

1981

 

 

130,-

Halldor O. Opedal
Turistferdsla i Hardanger før bilen kom.

136

1980

 

 

115,-

Jørgen Bergo
Glytt frå Ulvik.

101

1979

50,-

65,-

Hannaas, Clausen, Jerdal
Vestmannalaget i 110 år.

600

1979

 

 

250,-

Karl Sjurseth
Under Hansaveldet.

31

1945

48,-

 

 


Tilrettelagt av Norsk Bokreidingslag i samarbeid med Bodoni Hus