Logo
  Postboks 6045 Postterminalen, 5892 Bergen.
Tlf. 55 30 18 80 • Fax: 55 32 03 56
forlag@bodoni.no
Giro: 7874.06.02410

 

Boktinging frå Norsk Bokreidingslag

Bøker i kommisjon for Vestlandske Mållag/Sunnmøre Vestmannalag

Gjev upp tal på eksemplar og trykk deretter på "Sett på tingingssetel" nederst på siden. Vær merksam på at nokre titlar finst både hefta og i band.

Forfatter/tittel

Sidetal

�r

Hefta

Tal eksemplar

I band

Tal eksemplar

Eigil Lehmann
Færøysk-norsk ordbok, Andre utgåva.

388

1993

 

 

250,-

Severin Eskeland
Ei minnebok.

192

1972

 

 

115,-

Severin Eskeland
Vestlandske Mållag i 50 år.

278

1954

 

 

115,-


Tilrettelagt av Norsk Bokreidingslag i samarbeid med Bodoni Hus